Mitä tarkoitusta varten valokuituosuuskunta on perustettu?

Osuuskunta tarvitaan, koska kaupallista valokuitutarjontaa ei ole. Valokuitu mahdollistaa nykyaikaiset, nopeat ja luotettavat laajakaistayhteydet sekä erilaisten internet- ja tv-palvelujen saatavuuden ja kilpailuttamisen.

Toteutuuko suunitelma Purolan osalta, jos Elisa ei poista lankaverkkoa?

Jukka Laine (suunnittelija): Suunnitelma laadittu ja runko rakenettu koko Purolan alueelle, vaikka Elisa ei poistaisikaan vielä kiinteitä kupariyhteyksiä Purolasta. Runko ulottuu Välimäentien päästä aina Jokelantielle saakka.

Asun Lokkipuronkujalla. Onko kujan kaikkiin kiinteistöihin liittymä suunitteilla?

Jukka Laine (suunnittelija): Suunnitelma suunitellaan kaikille (per tie/katu/kuja). Näin mielestäni tulisi aina tehdä, kun uusia kiinteitä verkkoja suunnitellaan ja toteutetaan. Kaikkien ei ole toki pakko liittyä verkkoon, mutta liittymisvalmius tulee huomioida suunnittelussa sekä myös toteutuksessa, jotta myöhemminkin verkkoon voidaan liittyä kohtuullisilla kustannuksilla.

Miksi hanketta hoidetaan osuuskuntamuotoisena?

Hankkeessa on otettu mallia vastaavan kaltaisista muualla jo toteutetuista hankkeista ja niissä hyväksi havaituista käytännöistä. Osuuskunta on tasavertainen päätöksenteossa, sillä yksittäisellä taholla ei voi olla määräävää asemaa. Osuuskunnan jäsen ei ole osakeyhtiön tavoin henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön vastuista. Toiminta perustuu alkuvaiheessa täysin vapaaehtoisuuteen ja osuuskunnan hallinto on kevyempää kuin osakeyhtiön.

Kilpaileeko osuuskunta jonkun tahon kanssa?

Ei kilpaile. Suuret operaattorit eivät ole halukkaita toteuttamaan valokuituyhteyksiä pientaloille. Osuuskunnan valokuituverkko on täysin avoin kaikille internet- ja tv-palveluntarjoajille.

Onko yhteyden nopeus aluksi 100/100 Mbps

Tällähetkellä vaihtoehtoina ovat:  10/10, 50/50,  100/100 ja  1000/100 Mbit/s

Millainen nopeus on tarkoitus ostaa operaattorilta solmukohdassa

Teleoperaattori vastaa tuosta, mutta ilman muuta varmistamme että heillä on vähintään 1Gbit/s teidän käytössä.

Emme siis pyri ostamaan runkoyhteyttä erikseen vaan ostamme yhteishankinnalla suoraan tuotteistettuja liittymiä koteihin, aivan kuten taloyhtiötkin nykyisin tekevät. Tavoitteena siis on että emme itse ryhdy teleoperaattoriksi.

Jos minulla on täällä reititin, jossa on kuitumoduli käykö se

Voi käydä riippuu kuitumoduulista. Pyrimme neuvottelemaan asian niin, että kaikissa kodeissa olisi käytössä SFP 1000BaseBX. Näissäkin on vielä eroja aallonpituuksien suhteen, mutta pyrimme valitsemaan 1490 nm / 1310 nm jotka on yleisemmin teleoperaattoreiden käytössä. Pahoittelut että joudun käyttämään tässä vastauksessa alan insinööripornon lyhenteitä.

Paremmin suomeksi sanottuna tämä varmistaa sen, että yhteyksien nopeuden voidaan myöhemmin nostaa 1000/1000 Mbit/s ilman kodeissa olevien laitteiden vaihtoja pelkällä määrittelyjen (kaistanrajoittimien) muutoksella.

Onko kyseessä yksimuoto vai monimuotokuitu

Nykyisin kaikissa kohteissa kannattaa käyttää yksimuotovalokuituja. Näin vältytään turhilta muunnoksilta.

Tullaanko kuituun laittamaan mitään kaistanrajoittimia tuon nimellisnopeuden lisäksi

Hyvin todennäköisesti laitetaan rajoittimet nimellisnopeuksien kohdalle, mutta valittava palveluntuottaja päättää tästä. Siihen pyritään, että saat käyttöösi nimellisnopeutta lähes kokoajan.

Joissain osuuskunnissa ei saa pitää omia servereitä, tuleeko meille ko. rajoitus?

Tämä on kerrottu aikanaan valittavan palveluntuottajan ehdoissa. Toki omaa serveriä saa pitää, mutta todennäköisesti nämä ovat ns. kotiliittymiä, joissa omien servereiden käyttöä pyritään hankaloittamaan tuotteistuksella.

Pyrkiikö osuuskunta tuottamaan voittoa? Mihin mahdollinen voitto käytetään?

Ei pyri. Osuuskunta pyrkii tuottamaan jäsenilleen palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti. Osuuskunta ei tavoittele voittoa. Mahdollinen ylijäämä hyvitetään jäsenille esimerkiksi kuukausimaksujen pienentämisen muodossa.

Ketkä ovat hankkeen takana?

Hankkeen takana on joukko alueen asukkaita, jotka tarvitsevat omaan käyttöönsä valokuituyhteyden. Heillä on myös hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavia osaamisia.

Mitä alueita ja taloja hanke koskee?

Osuuskunta toimii Karjamaantien, Mustosentien, Vanhankylän koulun alueen ja Purolan alueella.

Miksi nykyiset kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat laajakaistaliittymät eivät riitä?

Internetin käyttö kasvaa koko ajan. Monet internetin kautta käytettävät palvelut kuten tv- ja elokuvapalvelut vaativat entistä enemmän tiedonsiirtokapasiteettia. Alueemme kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat laajakaistayhteydet toimivat jo tällä hetkellä hyvin vaihtelevasti vuorokauden ajasta riippuen, sillä alueemme kokonaiskapasiteetti on rajallinen. Yhteydet tulevat ruuhkautumaan jatkossa entistä pahemmin ja aiheuttamaan ongelmallisia tilanteita alueemme asukkaille.

Kuparijohtoihin ja mobiiliin perustuviin liittymiin tulossa olevat tekniset kehitysaskeleetkaan eivät ratkaise tätä ongelmaa.

Mikä on valokuitu? Miten se eroaa muista kaapelimateriaaleista?

Valokuitu on pientalon asukkaan kannalta hyvin samanlainen kuin kuparikaapelikin. Valokuidussa tietoa kuljetetaan sähkön sijasta valolla. Omakotiliiton laajakaistaoppaassa on esitelty havainnollisesti erilaisten kaapeleiden eroja: Huippunopea laajakaista -opas

Mitä hyötyä valokuituliittymästä olisi minulle?

Valokuituliittymän merkittävimmät hyödyt alueen asukkaille ovat:

 1. Valokuitu takaa valmiuden kehittyvien palvelujen käyttöön pitkälle tulevaisuuteen.
 2. Valokuitu mahdollistaa nopean ja luotettavan laajakaistayhteyden.
 3. Valokuituliittymä nostaa asunnon arvoa ja asuinalueen arvostusta.
 4. Valokuituliittymä lisää valinnanvapautta, sillä se mahdollistaa internet- ja tv-palvelujen valinnan ilman sitoutumista yhteen operaattoriin.
 5. Valokuituliittymä säästää aikaa ja vaivaa: se ei rajoita samassa kotitaloudessa eri henkilöiden toimesta tapahtuvaa samanaikaista internet-palvelujen käyttöä, ja se mahdollistaa tehokkaan etätyön tekemisen.
 6. Valokuituliittymä mahdollistaa uuden tyyppisten verkkopalvelujen kuten terveys- ja turvapalvelujen käytön, mikä puolestaan mahdollistaa esimerkiksi alueen varttuneimmille asukkaille pidemmän asumisajan omassa kodissa.

Millaisiin yhteysnopeuksiin valokuidulla päästäisiin?

Kupari- ja mobiililiittymiin verrattuna valokuituliittymä mahdollistaa 10–100 kertaa nopeammat yhteydet molempiin suuntiin. Erilaisten palvelujen käyttömukavuuden ja -varmuuden huomattavan paranemisen lisäksi valokuitu mahdollistaa myös suurten tiedostojen kuten kuva-albumien nopean lataamisen vaikkapa pilvipalveluihin. Valokuitu mahdollistaa yhteysnopeuksien kasvattamisen tulevaisuudessa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Nopeat yhteydet avaavat lisäksi paljon uusia mahdollisuuksia kuten kodin eri laitteiden etähallinnan ja -valvonnan.

Mitä toimenpitäitä hanke edellyttää minulta tässä vaiheessa?

Ilmoita osuuskunnalle alustava kiinnostuksesi valokuituliittymän hankkimiseksi. Voit tehdä sen osuuskunnan kotisivuilla.  Kerro asiasta myös naapurillesi!

Mitä valokuituliittymä maksaa minulle?

Osuuskunta ei pyri tuottamaan voittoa vaan toteuttamaan valokuituliittymät mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti alueen asukkaille. Suunnitelmamme perustuu arvioon, jonka mukaan liittymän asennuksen hinta olisi enintään 2000 euroa per asunto. Mitä useampi alueen asukas lähtee mukaan hankkeeseen, sitä edullisemmaksi hinta muodostuu kaikille!

Suora hintavertailu kaupallisten operaattoreiden palveluihin ei ole mahdollista, sillä ne eivät tarjoa tätä palvelua alueellemme. Vastaavan kaltaisiin palveluihin verrattuna osuuskunnan liittymän hinta on kaupallisia operaattoreita edullisempi.

Kaupallisten operaattoreiden valokuituyhteydet perustuvat yhteen tai kahteen kuituun, kun taas osuuskunnan suunnittelun lähtökohtana on 4 kuidun vetäminen jokaiseen taloon. Tämä lisää asukkaiden valinnanvaraa.

Suunnitelmamme mukaan liittymismaksu suoritettaisiin siten, että varsinaisen rakennustyön alkaessa liittymästä maksetaan 1000 euroa. Töiden valmistumisen jälkeen maksetaan loppuerä, joka olisi enintään 1000 euroa, mutta mahdollisesti vähemmän.

Haemme rahoitusmarkkinoilta yhteistyökumppania, jotta asukas voisi halutessaan maksaa liittymismaksun osamaksulla.

Kertaluotoisen asennusmaksun lisäksi valokuituverkosta peritään sen valmistuttua kuukausimaksua, jonka suuruus on noin 20 euroa/kk. Tällä katetaan valokuituverkon ylläpito ja osuuskunnan juoksevat kulut.

Tämän lisäksi tulee kaupallisista internet- ja tv-palveluista maksettavat kuukausimaksut, joiden hinnat pyrimme neuvottelemaan mahdollisimman edullisiksi yhteishankinnoilla.

Osuuskunnan liittymismaksu on 40 euroa ja osuusmaksu 60 euroa. Nämä ovat kertaluontoisia maksuja. Liittymismaksuilla kerätyt varat käytetään kattamaan osuuskunnan perustamistoimenpiteisiin liittyviä kuluja.

Voinko saada verotuksessa kotitalousvähennystä valokuituliittymäni asennusmaksuista?

Ainakin omakotitaloasukkaat voivat saada kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennusmaksusta, tontin alueella sekä talon sisällä suoritettavan työn osuudesta. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös mahdollisista tietoliikennelaitteiden asennustöistä.

Arviomme mukaan tontilla ja talon sisällä tehtävän, eli kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvan työn osuus asennusmaksusta tulisi olemaan 400-700 € luokkaa.

Kattavat lisätiedot aiheesta löytyvät Verohallinnon julkaiseman Kotitalousvähennysten asiantuntijaohjeen kohdasta 10.8 Liittymismaksut.

Kuka kytkee verkon talooni? Keneltä voin saada apua laitekytkennöissä talon sisällä?

Valokuituliittymän asennuksen suorittaa osuuskunnan kilpailutuksen kautta valitsema ammattiyritys. Talojen mahdollisiin sisäverkon kunnostus- ja rakennustöihin haetaan myös kumppania, joka voi tarjota mahdollisimman edullisesti avaimet käteen -palvelupaketin sitä tarvitseville.

Kuka vastaa huoltotoimenpiteistä, jos verkossa ilmenee ongelmia? Mitä ne maksavat?

Osuuskunta vastaa valokuituverkon huoltotoimenpiteistä, jotka katetaan verkon kuukausimaksuilla. Ylläpitopalvelu hankitaan myöhemmin valittavalta alan ammattiyritykseltä. Mahdollisissa vikatilanteissa ongelman ratkaiseminen vaatii osuuskunnan ja palvelusta vastaavan operaattorin yhteistyötä.

Miten alueemme verkko kytketään laajempaan verkkoon? Mistä eri tahot ovat vastuussa?

Osuuskunnan valokuituliittymät yhdistetään teleoperaattorien verkkoihin aluejakamon kautta. Osuuskunta vastaa jäsenilleen valokuituliittymistä talon ja aluejakamon välillä. Operaattorit vastaavat puolestaan oman verkkonsa ja palvelujensa toimivuudesta. Mahdollisten vikatilanteiden korjaaminen vaatii eri osapuolten yhteistyötä.

Mitä tarkoittaa käytännössä verkon tekninen perusidea ``virtuaalinen kerrostalo``?

Jokaiseen pientaloon toteutetaan valokuituyhteys samalla tavalla kuin kerrostaloissa talojakamon ja yksittäisten asuntojen välille. Lisätietoa tästä on saatavana Omakotiliiton tuoreesta oppaasta Huippunopea laajakaista.

Mikä on hankkeen aikataulu?

Hankkeen lopullinen aikataulu edellyttää vielä usean eri seikan selvittämistä ja neuvotteluja eri osapuolten kanssa. Osuuskunnan tavoitteena on saada hanke valmiiksi viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Mihin sitoudun, jos liitun osuuskuntaan nyt?

Osuuskuntaan liittymisellä sitoudut vain maksamaan liittymismaksun, joka on 40 euroa, ja osuusmaksun, joka on 60 euroa. Nämä maksut ovat kertaluonteisia. Liittymismaksua ei palauteta. Osuusmaksun saa jäsenyyden päättyessä takaisin, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua liittymisestä.

Voinko liittyä valokuituverkkoon vielä myöhemmässä vaiheessa?

Voit liittyä myöhemminkin, mutta liittymän asennusmaksu tulee olemaan korkeampi kuin alkuvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen liittymän kytkeminen on kalliimpaa kuin useiden liittymien rakentaminen yhtenä urakkana.

Liittymävalmius eli valokuitukaapeli tontin rajalle saakka varmistaa sinulle asuntosi arvon nousun ja sen, että saat palvelun myöhemmin käyttöön edullisesti ja nopeasti. Edullisin tapa on liittyä kaapelointiin heti rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Liittymävalmius maksaa 1000 €. Liittymän rakentaminen myöhemmin valmiiksi saakka maksaa tämän lisäksi enintään 1 500 €.

Mitä tapahtuu, jos muutan pois alueelta? Saanko rahani takaisin?

Asennusmaksua, kuukausimaksuja ja osuuskunnan liittymismaksua ei palauteta. Sen sijaan osuuskunnan osuusmaksu palautetaan.

Talon uusi asukas tai omistaja voi jatkaa liittymän käyttöä liittymällä osuuskunnan jäseneksi. Uudelta asukkaalta tai omistajalta ei peritä käytön jatkamisesta asennusmaksua.

Miten asunto-osakeyhtiöt on huomioitu hankkeessa? Onko hinnoittelu erilainen asunto-osakeyhtiöille?

Asunto-osakeyhtiöt saavat valokuituliittymän asennusmaksuista alennusta seuraavasti:

 1. asunto maksaa täyden hinnan
 2. asunto – 25 %
 3. asunto – 50 %
 4. asunto – 75 %
 5. asunto ja siitä eteenpäin alennus on – 100 %

Kuukausimaksujen osalta hinnoittelu on kaikille osuuskunnan jäsenille ja alueen asunnon omistajille sama.

Onko valokuituverkko turvallinen?

alokuituverkko on turvallisempi kuin tavallinen kuparijohtoverkko.

Puuttuuko jokin kysymys?  Oliko vastaus epäselvä?
Lähetä lisää kysymyksiä info@tuusulanvalokuidut.fi osoitteeseen.